Ние изграждаме ученици, основаваме църкви и разширяваме Царството.

Протестанти?

Алфа Курс

Какъв е смисъл на живот?

Колосяни

Започва на 12.01.2020г.

Малахия

Започва на 17.05.2020г.

Events

Recent

Tempting Questions

Posted on 05 May 2019, Speaker: Тимоти Отри

Easter Service

Posted on 28 Apr 2019, Speaker: Тимоти Отри

New Relationships

Posted on 14 Apr 2019, Speaker: Тимоти Отри

(Български) Сляпо зрение

Posted on 13 Apr 2019, Speaker: Джонатан Постулайт