Ние изграждаме ученици, основаваме църкви и разширяваме Царството.

Протестанти?

Революция

Евангелието от Лука

Юношеска Група „ЗаЕдно“

събота в 18ч.

Притчи

Божията мъдрост

Евангелието на Лука

Events

Recent

The Christian and Christ

Posted on 29 Mar 2020, Speaker: Джош Прово

Why Obey?

Posted on 22 Mar 2020, Speaker: Джонатан Постулайт

How to deal with the theives?

Posted on 14 Mar 2020, Speaker: Тимоти Отри

No return to slavery

Posted on 01 Mar 2020, Speaker: Тимоти Отри