Ние изграждаме ученици, основаваме църкви и разширяваме Царството.

Протестанти?

Революция

Евангелието от Лука

Юношеска Група „ЗаЕдно“

събота в 18ч.

Притчи

Божията мъдрост

Евангелието на Лука

Events

Recent

The way forward

Posted on 23 Feb 2020, Speaker: Бене Кастелйн

The Concern of the Apostle

Posted on 22 Feb 2020, Speaker: Джонатан Постулайт

Apostolic ministry (1: 24-29)

Posted on 08 Feb 2020, Speaker: Тимоти Отри

Solid and unwavering

Posted on 01 Feb 2020, Speaker: Тимоти Отри