Ние изграждаме ученици, основаваме църкви и разширяваме Царството.

Протестанти?

Алфа Курс

Какъв е смисъл на живот?

Малахия

Започва на 17.05.2020г.

Events

Recent

Sin

Posted on 15 Nov 2015, Speaker: Тим Отри

Created in God’s Image

Posted on 08 Nov 2015, Speaker: Джош Прово

The Trinity

Posted on 02 Nov 2015, Speaker: Тим Отри

Worship

Posted on 25 Oct 2015, Speaker: Джонатан Постулайт