Ние изграждаме ученици, основаваме църкви и разширяваме Царството.

Протестанти?

Алфа Курс

Какъв е смисъл на живот?

Малахия

Започва на 17.05.2020г.

Events

Recent

Spiritual Warfare

Posted on 28 Feb 2016, Speaker: Тим Отри

Spiritual Gifts

Posted on 21 Feb 2016, Speaker: Дош Прово

The Church

Posted on 15 Feb 2016, Speaker: Тим Отри