Ние изграждаме ученици, основаваме църкви и разширяваме Царството.

Протестанти?

Алфа Курс

Какъв е смисъл на живот?

Десетте Божи заповеди

Започва на 29.09.2019г.

Защото ни се роди Дете

Започва на 08.12.2019г.

Колосяни

Започва на 12.01.2020г.

Малахия

Започва на 17.05.2020г.

Events

Recent

What is the secret to happiness?

Posted on 29 Jun 2015, Speaker: Джонатан Постулайт

Day of the Bible

Posted on 25 May 2015, Speaker: Тим Отри

Finishing Well

Posted on 25 May 2015, Speaker: Тим Отри

Cheap Grace

Posted on 14 May 2015, Speaker: Тимоти Отри