Ние изграждаме ученици, основаваме църкви и разширяваме Царството.

Видима

21-23 септември 2019 г.

Протестанти?

Десетте Божи заповеди

Започва на 29.09.2019г.

Защото ни се роди Дете

Започва на 08.12.2019г.

Колосяни

Започва на 12.01.2020г.

Малахия

Започва на 17.05.2020г.

Events

Recent

The Nature of Repentance

Posted on 12 Jul 2015, Pastor: Дош Прово

Can I Lose my Salvation?

Posted on 12 Jul 2015, Pastor: Тим Отри

Christian Worldview

Posted on 29 Jun 2015, Pastor: Дарън Уолкер

What is the “Armor of God”?

Posted on 29 Jun 2015, Pastor: Тимоти Отри