Ние изграждаме ученици, основаваме църкви и разширяваме Царството.

Протестанти?

Алфа Курс

Какъв е смисъл на живот?

Колосяни

Започва на 12.01.2020г.

Малахия

Започва на 17.05.2020г.

Events

Recent

Cheap Grace

Posted on 14 May 2015, Speaker: Тимоти Отри

The Fire This Time

Posted on 03 May 2015, Speaker: Jonathan Postelwaite

Take a deep breath (1 Peter 4:12-19)

Posted on 30 Mar 2015, Speaker: Timothy Awtrey