Ние изграждаме ученици, основаваме църкви и разширяваме Царството.

Протестанти?

Евангелието на Лука

Поредица - Господната молитва

Поредица Изход 1

Божието изкупление

Поредица – Християнски доктрини

Поредица Филипяни

Исус наша радост

Поредица – Какво е Църквата?

Поредица – Каква е Божията воля за моя живот?

Поредица – Къде е Бог, когато…

Поредица Изход 2

Завет и поклонение

Events

Recent

Growth and Opposition

Posted on 17 Jun 2018, Speaker: Тимоти Отри

Cornelius Comes to Faith

Posted on 10 Jun 2018, Speaker: Тим Отри

Saul’s Repentance

Posted on 07 Jun 2018, Speaker: Джош Прово

Steven the Martyr

Posted on 07 Jun 2018, Speaker: Джонатан Постулайт