Ние изграждаме ученици, основаваме църкви и разширяваме Царството.

Протестанти?

Поредица - Господната молитва

Клубове по английски език

Поредица Изход 1

Божието изкупление

Алфа Курс

Поредица – Християнски доктрини

Поредица Филипяни

Исус наша радост

Поредица – Какво е Църквата?

Поредица – Каква е Божията воля за моя живот?

Курс по Библията

Поредица – Къде е Бог, когато…

Поредица Изход 2

Завет и поклонение

Events

Recent

Easter 2018

Posted on 07 Apr 2018, Speaker: Тим Отри

Palm Sunday

Posted on 06 Apr 2018, Speaker: Джонатан Постулайт

What Makes Life Meaningful?

Posted on 25 Mar 2018, Speaker: Тим Отри

Is It Worth the Risk?

Posted on 18 Mar 2018, Speaker: Тим Отри