Ние изграждаме ученици, основаваме църкви и разширяваме Царството.

Протестанти?

Клубове по английски език

Поредица Изход 1

Божието изкупление

Алфа Курс

Поредица – Християнски доктрини

Поредица Филипяни

Исус наша радост

Поредица – Какво е Църквата?

Поредица – Каква е Божията воля за моя живот?

Курс по Библията

Поредица – Къде е Бог, когато…

Поредица Изход 2

Завет и поклонение

Events

Recent

A Prophetic Panorama

Posted on 25 Nov 2018, Speaker: Джонатан Постулайт

On the Menu at the Lion’s Club

Posted on 25 Nov 2018, Speaker: Джонатан Посулайт

Facing the Future

Posted on 07 Oct 2018, Speaker: Тимоти Отри

A Disturbing Dream

Posted on 04 Oct 2018, Speaker: Джонатан Постулайт