Ние изграждаме ученици, основаваме църкви и разширяваме Царството.

Протестанти?

Клубове по английски език

Поредица Изход 1

Божието изкупление

Алфа Курс

Поредица – Християнски доктрини

Поредица Филипяни

Исус наша радост

Поредица – Какво е Църквата?

Поредица – Каква е Божията воля за моя живот?

Курс по Библията

Поредица – Къде е Бог, когато…

Поредица Изход 2

Завет и поклонение

Events

Recent

Violating Tradition

Posted on 27 Mar 2019, Speaker: Кен Каш

Suffering Glory

Posted on 26 Mar 2019, Speaker: Джонатан Постулайт

New Year’s Best Decision

Posted on 07 Mar 2019, Speaker: Джонатан Постулайт

The truth will set you free

Posted on 03 Mar 2019, Speaker: Тимоти Отри