Ние изграждаме ученици, основаваме църкви и разширяваме Царството.

Протестанти?

Клубове по английски език

Алфа Курс

Поредица – Християнски доктрини

Поредица Филипяни

Исус наша радост

Поредица – Какво е Църквата?

Поредица – Каква е Божията воля за моя живот?

Дълболко християнство

Поредица – Къде е Бог, когато…

Поредица Изход 2

Завет и поклонение

Events

Recent

God the Father

Posted on 09 Jul 2019, Speaker: Джонатан Постулайт

I Believe

Posted on 23 Jun 2019, Speaker: Тимоти Отри

Pentecost

Posted on 16 Jun 2019, Speaker: Тимоти Отри

Victory Snatched from Defeat

Posted on 13 Jun 2019, Speaker: Джонатан Постулайт