Ние изграждаме ученици, основаваме църкви и разширяваме Царството.

Протестанти?

Клубове по английски език

Поредица Изход 1

Божието изкупление

Алфа Курс

Поредица – Християнски доктрини

Поредица Филипяни

Исус наша радост

Поредица – Какво е Църквата?

Поредица – Каква е Божията воля за моя живот?

Курс по Библията

Поредица – Къде е Бог, когато…

Поредица Изход 2

Завет и поклонение

Events

Recent

Easter Service

Posted on 28 Apr 2019, Speaker: Тимоти Отри

New Relationships

Posted on 14 Apr 2019, Speaker: Тимоти Отри

(Български) Сляпо зрение

Posted on 13 Apr 2019, Speaker: Джонатан Постулайт

Who Do You Say I Am?

Posted on 27 Mar 2019, Speaker: Джереми Хъф