Ние изграждаме ученици, основаваме църкви и разширяваме Царството.

Протестанти?

Клубове по английски език

Алфа Курс

Поредица – Християнски доктрини

Поредица Филипяни

Исус наша радост

Поредица – Какво е Църквата?

Поредица – Каква е Божията воля за моя живот?

Дълболко християнство

Поредица – Къде е Бог, когато…

Поредица Изход 2

Завет и поклонение

Events

Recent

Cheap Grace

Posted on 14 May 2015, Speaker: Тимоти Отри

The Fire This Time

Posted on 03 May 2015, Speaker: Jonathan Postelwaite

Take a deep breath (1 Peter 4:12-19)

Posted on 30 Mar 2015, Speaker: Timothy Awtrey