Ние изграждаме ученици, основаваме църкви и разширяваме Царството.

Протестанти?

Поредица – Къде е Бог, когато…

Поредица Изход 2

Завет и поклонение

Events

Recent

What does it mean to be a disciple of Jesus?

Posted on 30 Aug 2015, Speaker: Джош Прово

Is it okay to be angry?

Posted on 16 Aug 2015, Speaker: Джонатан Постулайт

What Does God Want From Me?

Posted on 13 Aug 2015, Speaker: Тим Отри