Ние изграждаме ученици, основаваме църкви и разширяваме Царството.

Протестанти?

Революция

Евангелието от Лука

Юношеска Група „ЗаЕдно“

събота в 18ч.

Притчи

Божията мъдрост

Евангелието на Лука

Events

Recent

Cheap Grace

Posted on 14 May 2015, Speaker: Тимоти Отри

The Fire This Time

Posted on 03 May 2015, Speaker: Jonathan Postelwaite

Take a deep breath (1 Peter 4:12-19)

Posted on 30 Mar 2015, Speaker: Timothy Awtrey