Ние изграждаме ученици, основаваме църкви и разширяваме Царството.

Обръщението на Савел

Събития