Ние изграждаме ученици, основаваме църкви и разширяваме Царството.

Протестанти?

Алфа Курс

Какъв е смисъл на живот?

Десетте Божи заповеди

Започва на 29.09.2019г.

Защото ни се роди Дете

Започва на 08.12.2019г.

Колосяни

Започва на 12.01.2020г.

Малахия

Започва на 17.05.2020г.

Events

Recent

Cornelius Comes to Faith

Posted on 10 Jun 2018, Speaker: Тим Отри

Saul’s Repentance

Posted on 07 Jun 2018, Speaker: Джош Прово

Steven the Martyr

Posted on 07 Jun 2018, Speaker: Джонатан Постулайт