Ефесяни 3:1-13. В Посланието към ефесяните не съществува никакъв мирис на затвор. Павел не е
вързан духовно. Той наистина се намира в тъмницата като затворник на Рим, но не признава това, а заявява, че е затворник за Исус Христос. Каква е тайната на тази победа над света? Тайната е, че макар тялото на Павел да лежи в затвора, неговият дух е в небесата с Христос