Проповед: Обобщение на Деяния на Апостоли

26 авг 2018 | 11:00 am - 01:00 pm
Place : БПЦ "Нов живот" Свищов ул. Цар Освободител 18 Свищов 5250

След като прочетем Деянията на апостолите, е добре да си припомним принципите и практиката на ранните християни. Какво характеризира отделните вярващи и местните събрания, към които те принадлежат?