Поредица – Християнски доктрини

07 фев 2022 | 12:00 am - 12:00 am
Place : БПЦ "Нов живот" Свищов ул. Цар Освободител 18 Свищов 5250

Трудно е да обясниш християнството на външен човек, ако сам не си мислил много за него. Християните наистина се доверяват на Бога, но ние вярваме в някои съвсем определени неща за Него и за въздействието, което това вярване трябва да има върху нас. Християнската доктрина е идеалната отправна точка за този жизненоважен процес на укрепване на схващането ви за вярата.