Откровение

19 дек 2020 | 12:00 am - 12:00 am

Това е писмо от небето, пророческо откровение от Всемогъщия Бог! Това е писмо от този, който беше в началото и ще бъде в края.